Hva blir utbytteskatten, og ikke minst; når trer den i kraft?

22. nov 2021 | Skatt og avgift

De av dere som fulgte vår live-streaming av statsbudsjettet 12. oktober 2021, med kvalifiserte gjetninger om Støre-regjeringens forslag, fikk med seg at vi antok utbytteskatten ville bli økt. Nå vet vi det; den blir økt, men vi vet ikke hvor mye den øker eller ikrafttredelsestidspunktet. 8. november foreslår Støre-regjeringen en økning fra 31,68 % til 35,2 %. Dette er en økning på hele 3,52 prosentpoeng! De begrunner det slik:

«For eiere som både arbeider og eier aksjer direkte i et selskap, er det ingen regler som hindrer at reell arbeidsavkastning tas ut som utbytte. Det skaper en mulighet for å spare skatt som fortrinnsvis utnyttes av personer med høy inntekt. Som følge av progresjonen i lønnsbeskatningen vil det for lavere inntekter (opp til trinn 2) lønne seg å ta ut lønn fremfor utbytte. Videre tjenes det opp pensjon i folketrygden på arbeidsinntekter opp til 7,1 G (om lag 743 500 kroner i 2021). Inntekter utover dette vil det lønne seg å ta ut som utbytte.»

Ulempene er åpenbare; norske kapitaleiere i små og mellomstore virksomheter får nå en av Europas høyeste utbytteskatter. Departementet er ærlige nok til å peke på problemet:

 «Det er krevende å skattlegge kapitalinntekter uten at det har uheldige virkninger i økonomien. Økt internasjonal skattekonkurranse har gjort det nødvendig å redusere skatten på selskapsoverskudd.»

Fortsatt er det ikke flertall i stortinget for regjeringens opplegg. Hvilken utbytteskatt krever SV? La oss si det slik, utbytteskatt blir i alle fall 35,2 %, men kanskje enda mer, og når trer den i kraft? I forslaget fra Støre-regjeringen gis den nye utbytteskatten ikrafttredelse «straks med virkning for inntektsåret 2022».  Aksjeutbytte periodiseres på generalforsamlingsbeslutningstidspunktet. Det skulle dermed ikke være for sent å beslutte utbytte nå. Dersom samme ordlyd også blir brukt på det endelige vedtaket er det ikke for sent å beslutte utdelt ekstraordinært utbytte eller tilleggsutbytte i 2021. Vi vil anbefale de som planlegger å ta ut utbytte nå å være raske. Vi vet ikke hvordan et skatteforlik med SV vil tre i kraft. Med økt formuesskatt og reduserte verdsettelsesrabatter vil nok stadig flere aksjonærer trenge utbytter for å betale formuesskatt på kapital investert i virksomhet. Vi går nå i stikk motsatt retning av det å «skjerme arbeidende kapital». Tirsdag 23. november holder vi fysisk kurs i våre lokaler i Munkedamsveien 3b. Der vi tar opp blant annet disse spørsmålene og flere til.

Torstein Feldborg

Advokatfullmektig

918 11 075