Nå er sommerferien vel over og vi ser frem mot en flott høst. Hva med å benytte denne høsten til litt ekstra faglig påfyll?

Advokatfirma Strandenæs kan tilby en rekke aktuelle kurs – både stedlige og på nett. Alle våre kurs er meget praktisk rettet og det at vi jobber med disse problemstillingene til daglig gjør at du alltid vil få presentert en rekke relevante eksempler under kurset. Kursene gir oppdatering for både regnskapsfører og revisor, og vi kan også tilby kurs på bestilling – enten fysisk eller via nett.

Mange har benyttet tiden under pandemien til å oppdatere seg faglig gjennom nettkurs, noe som er både effektivt og fleksibelt – du velger selv hvor og når du gjennomfører kurset! Våre nettkurs er både praktisk rettet og faglig oppdaterte, og vi jobber stadig med å lage nye kurs på høyaktuelle tema.

Ikke alle utfordringer er like morsomme, men er desto viktigere å finne riktige løsninger på. Noen ganger må vi kanskje ty til det drastiske skritt å si opp en ansatt eller kollega. Det er viktig at en slik prosess gjennomføres både riktig og minst mulig smertefullt, og dette gjennomgår vi i kurset Når oppsigelse er eneste løsning. Mange vil sikkert også oppleve at de har noen kunder som ikke vil eller kan gjøre opp fakturaen etter seg. Vi har laget et praktisk «do it yourself-nettkurs» som heter Inndrivelse av egne pengekrav, hvor vi gjennomgå hvert steg av inndrivelsesprosessen.

Er du regnskapsfører og trenger innspill til hvordan du kan tilfredsstille kravene til rutiner og systemer i dagens digitaliserte samfunn, så vil vi anbefale nettkurset Internkontroll og rutiner for regnskapsførere – hvor godt er godt nok?. Finanstilsynet har gjennom sine tilsyn avslørt at mange regnskapsførere verken har gode nok rutiner for overordnet internkontroll på oppdragsnivå, eller gjennomfører og dokumenterer slike kontroller på en tilfredsstillende måte.

Er du lei av nettkurs og ønsker å komme deg ut av (hjemme)kontoret? Meld deg på våre fysiske kurs hvor du kan møte dine bransjekollegaer ansikt til ansikt.

Høsten mest aktuelle tema Hvitvasking og økonomisk kriminalitet i regnskaps- og revisjonsbransjen arrangeres flere ganger i løpet av høsten i Oslo, samt i Trondheim (Stjørdal). Det er mulig vi setter opp kurset flere steder, da kurset har blitt veldig populært.

Vi planlegger også fysiske kurs i en rekke andre tema, som:

  • Generasjonsskifte
  • Bokføring og IT
  • Internasjonal skatterett
  • Skattemessig organisering (holding og omdannelser)
  • Intern kontroll – hvor godt er godt nok?
  • Ansatte som medeiere – ansatte som kjøper aksjer i egen bedrift
  • Kjøp og salg av bedrifter
  • Årsoppgjør og skatt

Kurskalender med mer informasjon blir sendt ut i løpet av kort tid så følg med!

Har du forslag til andre kurs og tema, så send gjerne en mail til berit@strandenas.no.