Hjelp! Fremtidsfrykten er her!

7. mar 2017 | Ukategorisert

Erstattet av digitaliseringen?

Følger du med i næringslivsjournalistikken, som for eksempel Finansavisen nå på Lørdag 4. mars, kan du bli skyggeredd av mindre. Snart er jobben din borte og du er erstattet av digitaliseringen! Jobben din står nok sikkert også høyt på listen over «Disse yrkene blir borte»

Angsten skaper behov for kreative løsninger og Rasmuss Hansson i Mdg tar til orde for å «Beskatte roboter»

Hvordan ser man det for seg? Hva er en robot? Hvordan måler man beskatningsgrunnlaget? Må Gressklipperen min nå snart betale forskuddskatt?

Roboter i styret?

Og det er ingen grense for hva en robot kan gjøre: «Roboter i styret?»

I Dagens næringsliv 28 oktober 2016 stod faktisk dette:

«For et par uker siden meldte ledelsen i it-selskapet Tieto at de er først på banen i Norden til å invitere kunstig intelligens inn i en ledergruppe. …….roboten skal finne nye og innovative måter å utnytte mulighetene som finnes i en stadig mer datadreven verden. Roboten får også stemmerett…..

Du verden! Invitert inn og valgt med stemmerett og snart beskattet: en robot!

Teknologi skaper ikke arbeidsløshet

Igjen handler nå ordskifte om luftige tanker og dommedagsprofetier på basis av angst for intelligente roboter, dette er langt fra nytt. I Sosialøkonomikretser på Blindern på tidlig 1980 tallet snakket vi bare om «hvordan fordele jobbene så alle får litt, nå som maskinen tok over» Siden da har syssellsettingesgraden i norge økt – ikke sunket.  Se deg om i samfunnet mangler det oppgaver? Fra fødestue via barnehage skole og aldershjem, i kø på norske veier? Mangler det virkelig på oppgaver?

Forskning og historikk støtter ikke et syn om at teknologi skaper arbeidsløshet, tvert imot viser forskning tydelig at jo mer et samfunn gjør bruk av teknologi jo høyere blir verdiskapning og sysselsetting! Les mer bl a her http://jb.researchoninnovation.org/index.html

Selv om teknologien blir mer avansert hvert minutt, er det fortsatt slik at maskinenes relasjonskompetanse til mennesker er svært svak og kreativiteten nærmest fraværende pr. definisjon.

Skal man arbeide med egen og andre bedrifters strategi og innovasjon så vær oppmerksom på at du for tiden er utsatt for en voldsom støy: Hjelp! Robotene kommer: Som alltid må man sette fokus på å finne sin egen virkelighet: hva finnes og hva er mulig.

Sett fokus på kundebehov og humankapital før angsten tar deg – du får nok ikke borgerlønn på de neste 50 år.