Harald F. Strandenæs

Advokat
920 96 123
harald@strandenas.no

Harald er firmaets grunder og daglige leder. Han har enestående erfaring innen skatterett, transaksjoner og omorganiseringer, styrearbeid og prosedyre, og er styrerådgiver for en rekke selskaper.

Harald er glad i juridiske utfordringer, og trives best med kompliserte saker og raske beslutninger. Han er allergisk mot bjørkepollen og lange juridiske notater uten konklusjoner.

Harald har prosedert flere tyngre skatte – og avgiftssaker, er foreleser på BI og holder kurs i regi av blant annet Regnskap Norge og Økonomiforbundet.

Harald er cand. jur fra Universitetet i Oslo og er markedsøkonom.