Har arbeidsgiver rett på å vite om arbeidstaker er vaksinert?

29. sep 2021 | Arbeidsliv og HR

Det har vært mange utspill i media om at arbeidsgiver ikke har krav på å vite om ansatte er vaksinert mot Covid 19. Vi er ikke enig i dette.

Utgangspunktet er at arbeidsgiver ikke har rett til opplysninger om ansattes helse. Unntaket fra dette er når opplysningene om den ansattes helse er nødvendige for arbeidsgiver fordi opplysningene enten har betydning for arbeidsutførelsen eller for arbeidsgivers ansvar for andre ansatte og kunder.

Arbeidsgiver har derfor ikke krav på opplysninger om en ansatt er vaksinert mot Covid 19, med mindre arbeidsgiver har behov for denne informasjonen. Så det første spørsmålet man som arbeidsgiver bør stille seg er hvorfor man ønsker å vite om noen ikke er vaksinert. Dersom arbeidsgiver har en god begrunnelse for å kreve denne kunnskapen er det lov til å spørre om dette. Det må foretas en avveining mellom arbeidsgivers behov for informasjonen og arbeidstakers rett til privatliv. Denne avveiningen anbefaler vi sterkt at gjøres skriftlig. Begrunnelse for at arbeidsgiver trenger informasjonen kan være at arbeidsgiver har ansatte med nedsatt immunforsvar som selv om de er vaksinert kan bli alvorlig syke av en infeksjon med Covid 19.

Man skal være klar over at det kan være flere grunner til at noen ikke er vaksinert. Det kan være fordi arbeidstaker er vaksinemotstander på generelt grunnlag og mener sannsynligheten for varig skade av vaksinen er større enn sannsynligheten for varig skade av en Covid 19-infeksjon. Men det kan også være fordi arbeidstaker er gravid i første trimester. Ingen av begrunnelsene er informasjon arbeidsgiver har rett på å få.

Slik informasjonsinnhenting kan være nødvendig for arbeidsgiver for å foreta et helhetlig skjønn knyttet til alle de ansattes og kundenes helsebeskyttelse. I hvilken grad arbeidstaker har svarplikt avhenger av hvilken yrkesgruppe man er i og arbeidsgivers behov for informasjonen.

Det er også fornuftig å ha tenkt gjennom konsekvensene det får dersom noen ikke er vaksinert. Oppsigelse krever saklig grunn og at oppsigelsen er proporsjonal og hensiktsmessig. I mange tilfeller vil det å være ikke-vaksinert ikke være saklig grunn til oppsigelse. Men det kan være f. eks. være en mulig omplasseringsgrunn eller grunnlag for et skjermet kontor. Eller at den ansatte som ikke er vaksinert må spise lunsj alene. Reaksjonen må være proporsjonal og hensiktsmessig slik at ulempen for arbeidstaker ikke er større enn risikoen for arbeidsgiver, andre ansatte eller kunder. Det bør åpnes for kontradiksjon før reaksjonen iverksettes.

Vi anbefaler også at tillitsvalgte og/eller ansatte tas med i drøftinger i vurderingen av om ansatte skal spørres om de er vaksinert og om eventuelle reaksjoner.