Generasjonsskifter – gjeninnføring av arveavgift?

Vi inviterer til et kurs om generasjonsskifter og mulig gjeninnføring av arveavgift.

Statsminister Støre sier det er «uaktuelt med arveavgift», men vi stoler ikke på ham…. Partifelle Raymond Johansens kronikk i Aftenposten er et varmt velkommen til venstresidens og LO’s ønske om gjeninnføring av avgiften.

Vi er et av veldig få land i Europa uten arveavgift. Vi anser det derfor som sannsynlig at arveavgift i en eller annen form vil bli gjeninnført.
En gjeninnføring kan komme allerede i statsbudsjettet i oktober i år, men mer sannsynlig vil ikrafttredelse skje først i 2023.

Det er i alle fall sikkert at det ikke blir mere gunstig å overføre verdier til neste generasjon enn i dag.

Mange husker sikkert arveavgiften vi hadde, men det er ingen grunn til å tro at et nytt regelsett vil ha de samme hull og tilpasningsmuligheter.

Kursinnhold

 • Dagens regler
 • Formuesskatt som begrunnelse for generasjonsskifter.
 • Hva slags arveavgift kan vi få?
 • Generasjonsskifter i enkeltpersonsforetak og aksjeselskap
 • Overføringen
  • Fast eiendom
  • Andre eiendeler
 • Andre muligheter?

Som deltaker får du også disse dokumentene:

 • Sjekkliste for opprettelse av aksjonæravtale.
 • Sjekkliste for gjennomføring av generasjonsskifte.
 • Velkommen til et praktisk rettet kurs!

  Dersom du også melder deg på kurset «Aksjonærkonflikter i selskaper med et fåtall aksjonærer» som avholdes samme dag fra klokken 09:00 til 11:00, betaler man betales kun kr. 2.900 for begge kursene!

  Praktisk info

  Dato: Tirsdag 27. september, kl. 13:00-16:00
  Sted: Munkedamsv. 3B (på gateplan)
  Pris: kr. 1.800,- (som inkluderer kurs, fyldig kursdokumentasjon og sjekklister)
  Veil. godkjenning: 1 time skatterett og 2 timer rettslære
  Målgruppe: Eksterne regnskapsførere, revisorer, rådgivere, bedriftseiere og privatpersoner som vurderer å overføre verdier


  Advokat Harald Strandenæs

  Advokat Martin S. Johnsen

  Advokatfullmektig Torstein Feldborg

  For påmelding, send en e-post og oppgi navn på deltager(e) til berit@strandenas.no, eller klikk nedenfor.