Generasjonsskifter – arv og skifte i praksis

Til alle tider har generasjonsskifter vært et av de største temaer i privatretten, og kanskje det som opptar oss mennesker mest. Skal verdiene overføres mens senior er i levende live, så man selv kan ha glede av å se arven komme til nytte, eller til forbitrelse ved å se hvordan arven blir forvaltet? Et livsverk skal overføres, og verdier skal forvaltes i et generasjonsperspektiv.

Selv om noen lager nytt testament et par ganger i året, vet vi at for de fleste er det ubehagelig og møte egen dødelighet. På samme måte som en time hos tannlegen, anbefaler vi likevel å gjennomtenke hvordan man ønsker å fordele verdiene. Generasjonsskifte med senior i levende live demper eventuelle konflikter ved at forventninger avklares, skiftet planlegges og strategier legges mens alle parter er involvert. Og gjør dere dette nå, kan kanskje familien også spare arveavgift og skatt.

Temaer som behandles i kurset er:

 • Dagens regler
  • Overføring av fast eiendom
  • Generasjonsskifter i enkeltpersonsforetak og aksjeselskap
 • Om arveavgiften kommer – når kommer den?
 • Familiens arverettslige behov
 • Praktisk skifte
 • Testamentfullbyrder
 • Ny arvelov setter større krav til
  • Arvinger
  • Arvelaters aktivitet overtas av arvingene i fellesskap

Målgruppe: Eksterne regnskapsførere, revisorer, rådgivere, bedriftseiere og privatpersoner som kan vurdere å gi forskudd på arv

Dato: 30. september, klokken 13:00-16:00
Sted: Munkedamsveien 3B (på gateplan)
Pris: 1.690kr (som inkluderer kursdokumentasjon og enkel servering)
Kursholdere: Advokat Martin S. Johnsen og advokatfullmektig Torstein Feldborg
Veiledende oppdatering: 1,5 timer skatterett og 1,5 timer rettslære
Påmelding: Send e-post til berit@strandenas.no, og før opp navn på deltager(e)