Frist for å søke om strømstøtte er 11. desember

23. nov 2022 | Regnskap og revisjon

Klima- og miljødepartementet har besluttet at fristen for å søke i henhold til energitilskuddsordningen er 11. desember. Skal du søke om energitilskudd vil du ha behov for bistand fra revisor eller regnskapsfører. Det er derfor tid for å booke en avtale, og for revisorer og regnskapsførere er det bare å rydde tid i kalenderen og brette opp ermene.

Forskriften finner du her.

Informasjon og søknadsskjema

Enova SF har i forbindelse med ordningen publisert nettsiden www.energitilskuddsordningen.no. På denne siden vil du finne informasjon om ordningen, regelverket, og oversikt over kontrollhandlingene som regnskapsfører/revisor må utføre. Søknadsskjema er foreløpig ikke publisert, men dette vil komme snarlig.

Søknadsfrist

Det er besluttet at søknadsfristen skal være 11. desember. Dette er en meget kort frist, og vil by på utfordringer både for foretak som skal søke om tilskudd, men også for regnskapsførere og revisorer som skal utføre kontrollhandlinger. Flere høringsinstanser har bedt om en betydelig lengre frist, men ble ikke hørt med dette.

Kontrollhandlinger

For foretak som søker om tilskudd under energitilskuddsordningen skal revisor eller autorisert regnskapsfører bekrefte innholdet i søknaden.

Du vil finne kontrollhandlingene ved å gå inn på Energitilskuddsordningen – Kontrollhandlinger for Energitilskuddsordningen.

Bekreftelse gis ved å signere på skjema «Søknad om midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter» i Altinn.

Vibeke Aasen Eriksrud

Advokatfullmektig

905 07 146