Forsvarlig kvalitetsstyring med AQM

AQM inneholder nå dokumenter til et overordnet kvalitetssystem!

Vi har utviklet mappen «Forsvarlig kvalitetsstyring» med dokumenter og sjekklister til å gi en fullstendig og dekkende etterlevelse av kravet til forsvarlig kvalitetsstyring. Vi er sikre på at du finner mye relevant innhold, som etter tilpasning til din virksomhet vil være et godt verktøy i ditt kvalitetsarbeid. Som du vil se har vi laget brukerveiledning til dokumentene som blant annet er nødvendige styreprotokoller, daglig leders orienteringer, kvalitetsplan og avviksmelding.

Som du skjønner har vi arbeidet intenst med dette innholdet, og nedlagt mye tid og ressurser. Vi ser på AQM som en dugnad og en fordeling av kostnader ved at mange går sammen om å få laget nødvendige løsninger. Vi ber deg derfor om ikke å spre dette innhold til noen som ikke har gyldig lisens på AQM, og å hindre rettsstridig kopiering av innholdet. Vi er avhengig av din medvirkning for å holde tjenesten lønnsom med rimelig lisensavgift og høy kvalitet.

Som alt annet innhold i AQM arbeider vi kontinuerlig for forbedringer basert på nye innspill fra deg som bruker, krav fra myndigheter og ny teknologi og lovgivning. Ikke nøl med å ta kontakt med ønsker og forbedringsinnspill.

Sammen med PowerOffice AS inviterer vi til webinar torsdag 09.november om forsvarlig kvalitetsstyring med AQM og Go Quality. Les mer og meld deg på her.

Vil du bestille AQM eller vite mer? Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor:

10 + 11 =

Du kan også ta kontakt med Berit Strandenæs på berit@strandenas.no.