Før det går galt – Kunderelasjonen

Det stilles stadig økende krav til dokumentasjon hos revisor og regnskapsfører. Dette viser seg også i kunderelasjonen. Både for revisorer og regnskapsførere er mange av oppgavene lovregulert, men det kreves likevel tilpassede oppdragsavtaler i de fleste – om ikke alle – oppdrag.

Der regnskaps- eller skatteopplysninger blir feilaktige, er det i økende grad slik at kunden krever erstatning kombinert med at tilsynsmyndighetene viser interesse for saken. Gode rutiner er ikke kompliserte og oppleves ikke som unødvendige, men sikrer derimot aktiv gjennomgang av kunderelasjonen. Ved siden av godt faglig arbeid, er dokumentasjon av arbeidet og de vurderinger som tas avgjørende viktig.

Erfaring viser at problemsaker for regnskapsfører og revisor ofte har samme foranledning, og i dette kurset skal vi fokusere på solid arbeid og gode rutiner.

Kursinnhold

 • Svakheter i bokføringssystemet, registrering og dokumentasjon
  • Kontantomsetning
  • Nettsalg
  • Timeregistrering
  • Særlige bransjesystemer
  • Integrasjoner
 • Svikt i kundens internkontroll og egen ledelse
  • Sviktende kunnskap i ledelsen
  • Feilaktig organisering
 • Svikende kommunikasjon med kunden
  • Muntlig og skriftlig kommunikasjon
  • Gode systemer for å ta vare på kommunikasjon og dokumentasjon
  • Bytte av personell
 • Feilaktig føring av vanskelige transaksjoner
  • Tvister om leveransen
  • Manglende betaling
  • Tvil om eierskap
 • Manglende kritisk sans
  • Yrkesholdning, kunnskap og erfaring
 • Sviktende oppdragsavtale eller engasjementsbrev

Velkommen til et praktisk rettet kurs!

Praktisk info

Dato: Torsdag 01. desember 2022, kl. 09:00-16:00
Sted: Munkedamsv. 3B (på gateplan)
Pris: kr. 3.600,-
Veiledende godkjenning: 3,5 timer bokføring, 3,5 time RF-regelv/GRFS
Målgruppe: Regnskapsførere, revisorer, daglig leder og deg som jobber i et regnskapsfører- eller revisjonsforetak


Advokat Harald F. Strandenæs


Advokat Jennie Elise Bratlie

For påmelding, send en e-post og oppgi navn på deltager(e) til berit@strandenas.no, eller klikk nedenfor.