Før A-meldingen – Naturalytelser og lønnsoppdraget

I dette kurset gjennomgår vi viktige temaer og nyttige tips du som lønnsmedarbeider må være klar over.

Med stadig høyere beskatning både på lønn og utbytte, vil det være viktig å kjenne til reglene om skattefrie naturalytelser. Hvilke frynsegoder kan du lovlig overføre til de ansatte?

Det er også viktig å kunne behandle og rapportere reglene om skattepliktige og skattefrie naturalytelser. Dette er et minefelt hvor det er lett å trå feil.

Det vil bli større fokus og press på oppfølgingen av disse reglene, og vi vil med dette kurset hjelpe deg gjennom en praktisk fremstilling av regelverket.

Kursinnhold

  • Lønnsoppdraget
  • Selvstendig næringsdrivende eller ansatt
  • Naturalytelser
  • Områder hvor det kan gi skattefrie ytelser
  • Verdsetting
  • Trekkplikt
  • Rapportering og opplysningsplikt

Velkommen til et praktisk rettet kurs!

Praktisk info

Dato: Tirsdag 10. januar, kl. 09:00-16:00
Sted: Munkedamsv. 3B (på gateplan)
Pris: kr. 3.600,- (som inkluderer kurs, fyldig kursdokumentasjon og sjekklister)
Veil. godkjenning: 7 timer skatt og avgift
Målgruppe: Eksterne og interne regnskapsførere, økonomiansvarlige, revisorer, lønnsmedarbeidere og controller


Advokat Øystein Olausen

Advokatfullmektig Torstein Feldborg

For påmelding, send en e-post og oppgi navn på deltager(e) til berit@strandenas.no, eller klikk nedenfor.