Skatt og avgift

  Skatterådgivning

Praktisk skatterett inngår i nær sagt alle transaksjoner og avtaler. Vi arbeider daglig med å gi praktiske råd og finne enkle og optimale løsninger som skaper verdier for eiere og ledere i norske små og mellomstore bedrifter. Foruten bedrifts- og personbeskatning, har vi spisskompetanse innen merverdiavgift, utenlandsbeskatning, eiendomsskatt og skatt ved generasjonsskifter.

Vår styrke er at skatterådgivning er en integrert del i våre andre fagområder, slik at også skatte- og avgiftsmessige forhold vil bli hensyntatt i vår rådgivning. Som klient får du en fullverdig tjeneste hos oss.

Vår skatterådgivning knytter seg typisk til skatteoptimalisering, organisering av virksomhet, vurdering av skatte – og avgiftsmessige konsekvenser av transaksjoner, nærståendebeskatning, utenlandsbeskatning, skatteavtaler og kapitalbeskatning. Når vi bistår med kjøp og salg av virksomheter har vi et særlig fokus på lønnsbeskatning, tvangslønn og earn-out, og for eiendom – og entreprise rådgir vi særlig i forbindelse med ekspropriasjon og boligbeskatning.

Ikke sjeldent kan det være hensiktsmessig å innhente en ekstra vurdering i skatte – og avgiftsspørsmål. Vi benyttes ofte for second opinions med vår spesialkompetanse på regnskap og revisjon. 

Våre skatteadvokater er erfarne foredragsholdere, og holder en rekke kurs som gir godkjent etterutdanning i skatt og avgift – både for større organisasjoner, regnskapsførere og revisorer, internt i bedrifter eller på eget initiativ.


Vi er her for å hjelpe deg

Ta kontakt på 22 83 25 00 / post@strandenas.no
eller fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg.

Fant ingen felt.