Skatt og avgift

  Skatteforvaltning

Har du en begynnende eller pågående sak mot Skatteetaten? Da skal du ta kontakt med oss.  Hos Advokatfirmaet Strandenæs er skatte- og avgiftsrett vårt kjerneområde. Alle våre skatteadvokater har lang fartstid i Skatteetaten. Vi har prosedert en rekke skatte- og avgiftssaker, og vi kjenner derfor Skatteetaten og skatteforvaltningsretten bedre enn de fleste.

Vi mener man skal forholde seg lojalt til skattesystemet, men det innebærer også at man ikke skal betale mer skatt enn det Stortinget har vedtatt. Større innbetalinger enn skattelovgivningen krever vil stille deg svakere i konkurransesituasjonen du står i. Å betale mer skatt enn nødvendig vil også fjerne insentiver til hardt arbeid og skapning av verdier.

Vi liker ikke å tenke på skatteforvaltningen som en motpart, men tvert imot som en konstruktiv og dyktig aktør og samarbeidspartner som fyller en viktig samfunnsoppgave. Vi bistår deg på alle stadier av en sak overfor skattemyndighetene, som for eksempel:

  • Utfylling av skattemelding
  • Bindende forhåndsuttalelser (BFU)
  • Bokettersyn
  • Kontroller
  • Endringssaker
  • Klagesaker
  • Tvister for domstolen
  • Tilleggsskatt

Husk på at du har plikt til å svare på de opplysningene Skatteetaten ber om. Desto tidligere du oppgir korrekte opplysninger, desto bedre er det. Skatteetaten vil ofte legge mindre vekt på opplysninger som kommer sent i en sak. Blir dokumentasjonen først lagt frem i en hovedforhandling kan det til og med være for sent. Mange ganger kunne kostbare saker mot Skatteetaten vært unngått, dersom man hadde gitt fullstendige opplysninger tidligere.


Vi er her for å hjelpe deg

Ta kontakt på 22 83 25 00 / post@strandenas.no
eller fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg.

Fant ingen felt.