Eiendom og entreprise


Bak eiendom og entreprise finner vi en enorm variasjon av oppdrag og bedrifter, alt fra den enkeltstående håndverker til store konserner. Rettsområdene er uansett omfattende regulert gjennom lovgivning og norske standarder. Advokatfirmaet Strandenæs kjenner eiendomsbransjen godt, og bistår med rådgivning, utvikling og tvisteløsning.

Vi bistår en rekke eiere, eiendomsforvaltere, sameier, investorer, byggherrer, entreprenører, rådgivere og utviklere med blant annet:

• Kontrakts- og anbudsprosesser
• Avtaleutforming
• Innarbeidelse av rutiner
• Virksomhetssalg
• Tinglysing og konsesjonsforhold
• Organisering, etablering og omdanning av eiendomsselskaper
• Sluttoppgjørstvister

Gjennom standardavtalene finner vi en gjennomgående regulering av entrepriseprosjektene. Da er det viktig å kjenne de ulike konsekvensene av standardavtalene, vite om partenes rettigheter og forpliktelser, slik at man kan gjøre individuelle tilpasninger der det er nødvendig. Gode og klare avtalemekanismer og rutiner for prosjektstyring er helt sentralt i ethvert byggeprosjekt for å styre unna de mange fallgruvene. Vi bistår både med utforming av avtaler og tvisteløsning der vårt fokus er å finne gode løsninger som forhindrer lange og kostbare prosesser.

Vi bistår en rekke eiendomsforvaltere og investorer ved kjøp, salg, utvikling og forvaltning av fast eiendom. Vår rådgivning knytter seg typisk til organisering av eiendomsselskaper, plassering av eiendom og skattemessig optimalisering, seksjonering, ekspropriasjon, tomtefeste og utleie i næring.

Siste innlegg innen eiendom og entreprise

Indeksjustering av prisene!

Indeksjustering av prisene!

I 2021 har vi opplevd en vesentlig økning i trelastprisene. I skrivende stund er prisen på en 48X098 C24 Hvit over 30,- kroner meteren! I en makroøkonomisk sammenheng er renten historisk lav og byggeaktiviteten høy. Mange forhold gjør at konstruksjonsvirksomhet,...

Leie av Næringslokaler – redusert Husleie?

Redusert husleie? I denne som i andre kriser, er markedet usikkert. Skal leieprisene for kontor ned? Blir det en kraftig reduksjon? Eller blir det tvert imot en økning? Sikkert er det at kompensasjonsordningen har tatt brodden av det vanskelige spørsmålet. Bør huseier...


Ta kontakt for en uforpliktende samtale

22 83 25 00 / post@strandenas.no
Eller fyll inn skjema nedenfor, så tar vi kontakt med deg