21. desember 2021 publiserte Finanstilsynet en tematilsynsrapport om etterlevelse av pliktene i hvitvaskingsloven i regnskaps – og revisjonsforetak. Tilsynene ble gjennomført i 2020 og 2021, og på grunn av koronapandemien ble de fleste tilsynene gjennomført digitalt....