Endringer i kompensasjonsordning 2

17. mar 2021 | Regnskap og revisjon

Fristen for å søke om kompensasjon for tilskuddsperiode 1 og 2, henholdsvis september/oktober og november/desember 2020, gikk opprinnelig ut 14. mars. Den 11. mars ble forskriften § 1-1 tredje ledd endret og fristen har blitt forlenget til 15. juni. Det samme gjelder for tilskuddsperiode 3 som opprinnelig hadde frist 15. mai.

Mye taler for at kompensasjonsordningen vil forlenges til også å omfatte månedene mars/april, og vi anbefaler derfor at søknaden for tidligere tilskuddsordningen likevel sendes inn fortløpende i god tid før fristens utløp.

Videre har justeringsfaktoren for januar/februar økt fra 80 % til 85 %. Justeringsfaktoren økes i takt med smittevernstiltakene. Det gjenstår å se om justeringsfaktoren opprettholdes hvis ordningen forlenges. Endringen fremgår av forskriften § 3-1 annet ledd.
Den siste endringen det er verdt å merke seg er at kommunale tilskudd ikke regnes som «omsetning», jf. forskriften § 2-2 annet ledd. For mange kan endringen medføre at man kvalifiserer til å søke idet man nå overstiger omsetningsfall på 30 %, eller man kan søke om mer støtte idet omsetningsfallet blir større.

For foretak som allerede har sendt inn søknad må det sendes inn korrigert søknad. Ny søknad vil automatisk erstatte tidligere søknader. Mer informasjon om å sende inn ny søknad finner du her:

For foretak som allerede har sendt inn søknad må det sendes inn korrigert søknad. Ny søknad vil automatisk erstatte tidligere søknader. Mer informasjon om å sende inn ny søknad finner du her.

Vi minner om at søknad om kompensasjon ikke omfattes av den ordinære oppdragsavtalen. Vi har derfor laget dokumentene du trenger for å søke om kompensasjon for dine kunder, enten du er regnskapsfører eller revisor. Dokumentene og nettkurs om kompensasjonsordning 2 finner du her: Våre nettkurs – Advokatfirmaet Strandenæs (strandenas.no).