1/3 av kunde- og konkurranseklausuler er ugyldige

24. apr 2023 | Arbeidsliv og HR

Da Norge i 2016 endret reglene om konkurranse og kundeklausuler ved å ta inn kapittel 14-A i arbeidsmiljøloven, gikk det fort i svingene.

Nå har regjeringen lagt frem en rapport om virkningene av reglene. Rapporten er like ensidig som lovforarbeidet var, og avslører at regelverket er vanskelig å fortolke.

To hovedhensyn står mot hverandre: Fri konkurranse og bevegelighet av arbeidskraft på den ene siden, og arbeidsgivers behov for å kunne investere i kunderelasjonen og den ansatte på den andre.

Konkurranseklausuler som for eksempel forbyr arbeidstaker i å drive sitt yrke eller virksomhet kan maksimalt vare i ett år, og det skal gis kompensasjon med full lønn dersom klausulen gjøres gjeldende. Kundeklausuler kan bare omfatte de kunder som arbeidstaker har jobbet med siste år før vedkommende slutter, og klausulen kan bare begrense det å ta aktivt ta kontakt med kunden for å selge inn sine tjenester. Vår erfaring er at det er tilnærmet umulig å håndheve kundeklausulen på grunn av bevissituasjonen.

Etter vår mening er reglene vanskelige å praktisere, svært ensidig utformet og ikke minst går de for langt: Reglene beskytter arbeidstakere, men gjelder de også avtaler der arbeidstakere som også er aksjonær, selger sine aksjer?

Arbeidsmiljøloven § 14 A-4 lyder:

(1) Med kundeklausul menes i dette kapittel avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør.

(2) En kundeklausul kan bare omfatte kunder som arbeidstaker har hatt kontakt med eller ansvar for det siste året før redegjørelse som nevnt i tredje ledd. Klausulen kan ikke i noe tilfelle gjøres gjeldende lenger enn ett år fra opphør av arbeidsforholdet. § 14 A-1 tredje til sjette ledd gjelder tilsvarende.

Hva ligger i «adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder»? Slik det oppfattes av de fleste, er det ingenting til hinder for å svare på kundens selvstendige henvendelse med for eksempel et tilbud. Hva med å orientere kunden med at man har byttet arbeidsgiver, eller skal bytte arbeidsgiver i nærmeste fremtid? Også dette skal visstnok være tillat, på tross av at man har avtalt kundeklausul.

Pussig nok gjelder dessuten reglene alle ansatte i foretak uavhengig av nivå i organisasjonen. Etter sin ordlyd gjelder bestemmelsene også en daglig leder som fullstendig identifiseres med organisasjonens produkt eller tjeneste. Som arbeidsgiver kan ikke Rema 1000 AS hindre Ole Robert Reitan i å promotere Kiwi dagen etter hans arbeidsforhold opphører.

Regjeringens rapport inneholder en gjennomgang av rettspraksis og spørsmålsstillinger, men dessverre glimrer det viktigste med sitt fravær: Hvordan har de nye konkurranseklausulene påvirket bedriftene og deres investering i kunder og ansatte, og har det blitt vanligere å ansette ut fra hvilke kunder den nyansatte kan få med seg i stedet for å legge vedkommendes kvalifikasjoner til grunn?

Torsdag 11. mai arrangerer vi webinaret Foretaket og nøkkelpersonene fra klokken 13 til 15, hvor vi vil gå gjennom blant annet muligheter for å binde nøkkelpersoner til selskapet og strategier for å bli mindre sårbar. Du kan lese mer og melde deg på her.

Martin Sigurd Johnsen

Advokat

924 30 905

Harald F. Strandenæs

Advokat

920 96 123