Elektronisk bokføring og rettslige krav til IT-systemer

Vi inviterer til et tretimerskurs om elektronisk bokføring og rettslige krav til IT-systemer.

Regnskapsbransjen er i kontinuerlig utvikling både når det gjelder tjenesteområder og digitale arbeidsverktøy. Valget av IT-plattform og digitale løsninger reiser en rekke juridiske spørsmål. Eierskap til data, integrasjoner, lisensproblematikk og tilgangsstyring er bare noen av de problemstillinger som preger bransjen mer og mer. Én ting er forholdet mellom regnskapsfører og kunden, noe ganske annet er forholdet mellom regnskapsfører og systemleverandør. Systemene du velger burde være et resultat av en nøye gjennomtenkt strategi og forretningsmodell.

Mange regnskapsførerforetak inntar nå rollen som ren systemleverandør i tillegg til å levere de mer tradisjonelle regnskapstjenestene. Viktige spørsmål som reises i den sammenheng er blant annet om regnskapsfører er databehandler og hvem som har ansvaret for regnskapssystemets egenskaper, lagring og dataformat. Hva slags avtaleverk kreves i disse tilfellene?

IT-jus er et sammensatt rettsområde som reguleres av blant annet alminnelig kontraktsrett, kjøpsloven, GDPR, regnskaps – og bokføringslovgivningen og nasjonale og internasjonale standarder. I dette kurset gjennomgår vi de viktigste problemstillingene, med mål om å styrke din bevissthet om utfordringer bransjen og ditt foretak står overfor når innovative IT-systemer møter regnskap og bokføring.

Kursinnhold
  • Rettslige krav til IT-systemer
  • Regnskapsfører som systemleverandør
  • Eierskap til data
  • SAF-T og andre digitale løsninger fra og med 2022
  • Eierskap og bruksrett til systemer (lisenser)
  • Ny teknologi – nye krav
  • Valg og kjøp av IT-systemer

Målgruppe: Regnskapsførere, økonomiansvarlige og andre i lederstillinger i regnskapsførerforetak

Praktisk info

Dato: xx.xx.21, kl. 13:00-16:00
Sted: Munkedamsv. 3B (på gateplan)
Pris: kr. 1.690,-
Veil. godkjenning: 3t RF/GRFS
Kursholdere: Advokat Harald F. Strandenæs og advokat Jennie Elise Bratlie