Dokumentpakke for attestasjonsoppdrag – Kompensasjonsordning 4

8. feb 2022 | Regnskap og revisjon

Søknadsportalen for å søke om tilskudd etter kompensasjonsordning 4 er nå åpnet. Ordningen bygger på de samme prinsipper som tidligere, og skal fortsatt bekreftes av regnskapsfører eller revisor. Finanstilsynet har i 2021 avholdt tematilsyn for å kontrollere at revisorer og regnskapsførere har gjennomført de kontroller og handlinger som er påkrevd etter forskriften. I tillegg til å foreta stikkprøver av enkelte attestasjonsoppdrag, har Finanstilsynet også bedt seg utlevert rutiner og maler som er brukt i anledning attestasjonsoppdragene.

Dokumentpakke for å påta seg attestasjonsoppdrag

Som ved de tidligere ordningene, har vi utarbeidet dokumentene du som regnskapsfører og revisor trenger for å kunne påta deg og forankre attestasjonsoppdragene på en enkel måte. Du kan lese mer om kompensasjonsordning 4 i vår artikkel her.

Dokumentpakken inneholder seks dokumenter:
For regnskapsførere:
–       Oppdragsavtale
–       Bilag til oppdragsavtale

For revisor:
–       Engasjementsbrev/oppdragsavtale
–       Bilag til engasjementsbrev/oppdragsavtale

Kunden:
–       Styrets fullstendighetserklæring
–       Mal for redegjørelse av tapt varelager

I tillegg følger med en brukerveiledning.
Bestill dokumentpakken ved å sende mail til advokat Jennie Bratlie på jennie@strandenas.no.

Jennie Elise Bratlie

Advokat

928 59 784