Permitteringsregler

Status
Ikke påmeldt
Pris
Free
Kom igang

Kurs innen permitteringsregler

Kurset tar for seg

Juridisk grunnlag og vilkår for permittering
Vilkår for å kunne permittere
Saksbehandling ved permittering
Lønnsplikt under permittering
Spørsmål rundt oppsigelse før eller under permittering, fra arbeidstaker eller arbeidsgiver

MÅLGRUPPE
Kurset passer for deg som driver virksomhet, enten som selvstendig næringsdrivende eller som arbeidsgiver for andre.

Videre passer kurset for regnskapsfører eller andre som skal rådgi arbeidsgivere eller arbeidstakere i situasjoner hvor permittering er aktuelt.

KURSINNHOLD
permittering
dagpenger ved permittering
permitteringsvarsel
varslingsperiode
arbeidsgiverperiode
lønnsplikt
oppsigelse
Hovedavtalen
Lov om lønnsplikt under permittering
Folketrygdloven

UNDERVISNINGSFORM
Forelsesning med youtubefilmer og tekster til lesning – Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

 

Kurset gir godkjenning innen skatt på 1 time.

OBS! Kursbevis genereres automatisk ved gjennomført quiz, og for at systemet skal utstede det til rett kursdeltaker er det avhengig av at man er logget inn med sin bruker. I noen tilfeller, spesielt hvor man gjennomfører kurset på et senere tidspunkt etter at bestillingen ble plassert, har man blitt logget ut fra vår nettside. Dermed finner ikke systemet personalia, og får ikke generert kursbevis. Pass derfor på å være innlogget før du tar quizen. Du finner innloggingen ved å scrolle helt til bunn («Logg inn på min side»).