Statsbudsjettet 2021

Status
Ikke påmeldt
Pris
kr 700,00
Kom igang

Statsbudsjettet 2021 og nye skatteregler

I dette kurset går vi gjennom de mest sentrale forslagene til statsbudsjettet 2021. I tillegg ser vi på nye skatteregler og konsekvenser av dette.

Budsjettet er, ikke overraskende, preget av koronapandemien samtidig som det er et valgbudsjett. 313,4 milliarder oljepenger er budsjettert, hvorav 25 milliarder kroner er satt av til koronatiltak.

Samtidig innføres det nye satser på ulike skatter, og det innføres også mva på nye tjenesteområder.

Vi gjennomgår også den nye skatten på renter og royalty på immaterielle rettigheter.

I dette kurset ser vi nærmere på blant annet:

 • Makroøkonomi i Norge nå
 • Nye satser og grenser
 • Formuesskatt
 • Eiendomsskatt
 • Sykepenger og skatteregler for koronarammede arbeidstakere
 • Personopplysninger i offentlig forvaltning
 • Kildeskatt på renter og immaterielle rettigheter
 • Nye regler for MVA
 • Opsjoner og oppstartsordninger
 • Transaksjoner mellom nærstående
 • Ny omgåelsesregel i skatteloven § 13-2

Kurset består av to filmer på hhv 45 og 60 minutter, etterfulgt av seks avsluttende kontrollspørsmål. Det er også utarbeidet omfattende kursmateriell til nedlastning i PDF-format. Når du har besvart kontrollspørsmålene korrekt mottar du et digitalt kursbevis.

Veiledende godkjenning: 2 timer skatt

Kursholdere: advokat Harald F. Strandenæs m.fl.

 Pris: 700,-