Vi har skrevet noen artikler rundt Coronasituasjon i Norge, som vi tenker kan ha interesse for dere:

 

[contentblock title=”Nettkurs: Arbeidsrett under pandemien” link=”https://www.strandenas.no/vare-kurs/arbeidsrett-under-pandemien/” description=”Vi har laget et nettkurs om Arbeidsrett under pandemien”][contentblock title=”Personvern i Coronaens tid” link=”https://www.strandenas.no/nyhet/personvern-i-coronaens-tid/” description=”Vi har sett nærmere på noen av problemstillingene som har oppstått den siste tiden.”]
[contentblock title=”Dokumenter ifbm rådgivning om kompensasjonssøknader” link=”https://www.strandenas.no/nyhet/vent-med-radgivning-om-kompensasjonssoknader-til-dette-er-pa-plass/” description=”Vent med rådgivning om kompensasjonssøknader til dette er på plass:”]
[contentblock title=”Virksomhet i Coronaens tid” link=”https://www.strandenas.no/nyhet/virksomhet-i-coronaens-tid/” description=”Vi har gjort oss noen tanker om hva som er viktig å tenke på i tiden fremover.”]
[contentblock title=”Coronaviruset – oppfyllelseshindring i kontraktsforhold” link=”https://www.strandenas.no/nyhet/coronaviruset-oppfyllelseshindring-i-kontraktsforhold/” description=”Coronaviruset – oppfyllelseshindring i kontraktsforhold”]
[contentblock title=”Arbeidsgiverperioden under permittering” link=”https://www.strandenas.no/nyhet/arbeidsgiverperioden-under-permittering-ved-coronapandemi/” description=”Arbeidsgiver har fått ansvaret for 2 arbeidsgiverdager under permittering”]