For en gangs skyld er det knyttet stor spenning til revidert nasjonalbudsjett. Hvordan vil dette påvirke deg og din bedrift?

Vi inviterer til åpent webinar tirsdag 11. mai – fire timer etter at budsjettet er lagt frem.

Norge og resten av verden befinner seg i en makroøkonomisk unntakssituasjon. I dag er det besluttet at styringsrenten holdes uendret på 0%, boligprisene i Oslo viser tydelig fall, og Statens inntekter på de fleste skattearter er i betydelig tilbakegang.
Politisk er regjeringen i oppsigelsestiden, og positive nyheter som kan rokke ved Vedum og Støres regjering ville blitt tatt godt imot.
For det er noen spenningspunkter i dette reviderte budsjettet:

  • Hvordan forbedres kompensasjonsordningen for de mindre bedriftene?
  • Kommer det andre stimuli for næringslivet?
  • Innføres det merverdiavgift på elbiler?
  • Vil reglene for kildeskatt på royalty til lavskatteland avklares?
  • Vil det fortsatt være fritaksmetode på aksjer i Storbritannia?

Uansett er det makroøkonomiske bildet nå så uklart at det kan være grunn til å prøve å orientere seg i motstridende teorier og teser. Hvorfor har ikke konkursbølgen kommet enda? Kommer den overhode?
Har vi ti minutter til overs, tar vi tak i et par viktige skatterettslige temaer i tiden.

Velkommen til et 45-minutters webinar,  tirsdag 11. mai kl. 15:00.
Oppkobling skjer fra 14:45.

Tid: Tirsdag 11 mai kl 14:45 – 15:45
Pris:  Gratis
Veiledende oppdatering: 1 timer skatt
Sted: Webinaret sendes på kurssiden vår via YouTube

Webinaret er gratis og påmelding skjer her;

Revidert nasjonalbudsjett 2021 – Advokatfirmaet Strandenæs (strandenas.no)