Manuduksjon i Skatterett I

8. apr 2021 | Skatt og avgift

Advokatfirmaet Strandenæs tilbyr eksamensrelevant manuduksjon i Skatterett I tirsdag 20. april fra kl. 17.00-19.00.

Manuduksjonen gjennomføres som webinar på Teams.

Det er anledning til å sende inn spørsmål i forkant og underveis i manuduksjonen.

Mer informasjon kommer.

Påmelding og spørsmål sendes til: torstein@strandenas.no