Berit A. Strandenæs

Kontorsjef
950 31 826
berit@strandenas.no

Berit er firmaets altmuligkvinne og kontorsjef. Hun jobber med vår markedsføring og våre forretningssystemer for å bidra til at både vi og våre klienter øker evnen til godt relasjonsarbeid.

Berit er gift med Harald Strandenæs, og Harald er gift med jobben. Hun er utpreget sosial og liker å lage arrangementer for våre klienter og ansatte.

Bert har erfaring som markedssjef i Sticos og PowerOffice, og har inngående kunnskap i markedet for økonomirådgivning og systemleverandører. Hun har også erfaring som regnskapsfører innen varehandel fra Hakon-gruppen og Rema 1000.