styrepakken

Bedriftsinterne kurs

Vi kan skreddersy kurs tilpasset din bedrifts unike behov. Slik at vi bare snakker om det du har behov for å vite mer om. Kursene kan gjennomføres enten fysisk i våre lokaler, via Teams, eller ved at en av våre dyktige medarbeidere holder holder kurset der dere er lokalisert. Vi kan justere lengden på kurset basert på innhold og behov, og legge inn bedriftens egne avtaler og rutiner.

Vi kan legge opp kurs innenfor alle fagområdene vi har spesialisert oss på, og du kan også se vår kursoversikt for å få eksempler på hva slags kurs vi gjennomfører. Du bestemmer selv om du ønsker det spisset mot konkrete saker, eller foretrekker en mer generell innføring på det aktuelle feltet.

Kontakt oss på post@strandenas.no dersom dette kan være aktuelt for deg, og for å få et godt tilbud på kurs for din bedrift.