Har du gode rutiner og kontroll på regelverket?

Kravene til rutiner for hvitvasking og identitetskontroll er sammen med personvernlovgivning (GDPR) krevende å etterleve for regnskapsførere, revisorer, eiendomsmeglere, finansbransje og advokater.

Høsten 2018 trådte ny hvitvaskingslov i kraft, og våren 2019 kom Finanstilsynet med sitt omfattende rundskriv om hvordan de nye reglene skal etterleves. Personvernlovgivningen som kom i juli 2018 blir nå håndhevet gjennom de aller første kontrollene.

Begge regelsett krever i realiteten at man har gode rutinebeskrivelser og oppfølging.

Kunnskap om hvitvaskingsregelverket er viktig, og vi får mange spørsmål om hvordan man kan etterleve dette på en trygg og effektiv måte. Brudd på regelverket kan sanksjoneres med bøter, men kan i ytterste konsekvens også medføre personlig straffeforfølgelse for den uaktsomme rådgiver.

I dette kurset ser vi nærmere på praktiske løsninger for å tilfredsstille de ulike krav som lovgivningen stiller til virksomheten. Hvordan kan man som rådgiver identifisere risiko og gjennomføre kundetiltak effektiv og i tråd med regelverket? Og hvordan kan man overholde GDPR’s strenge krav til innsamling, utlevering og oppbevaring av personopplysninger samtidig som hvitvaskingsregelverket og selskapets interne kvalitetssikring skal overholdes?

Kursinnhold:

 • Regelverket
 • Kriminalitet i regnskapsbransjen
 • Gjennomgang av hvitvaskingslovens system
  • Virksomhetsinnrettet risikovurdering
  • Risikobaserte kundetiltak
  • Løpende oppfølging
  • Nærmere undersøkelser og rapportering til Økokrim
 • Nærmere om kundetiltak
 • Behandling og lagring av personopplysninger
 • Politisk eksponerte personer (PEP)
 • Reelle rettighetshavere
 • Undersøkelses – og rapporteringsplikt

Vi diskuterer både generelle spørsmål og går i dybden på noen av de vanskeligste temaene. Man kan sende inn spørsmål i forkant og underveis i kurset.

Dersom det er ønskelig kan vi tilpasse innholdet til bedriftens egne avtaler, maler og internt regelverk.

Målgruppe: Kurset er praktisk lagt opp og passer til regnskapsførere, revisorer, eiendomsmeglere, aktører i finansbransjen, advokater og andre rådgivere.

Foredragsholdere: Advokat Harald Strandenæs og adv.flm. Jennie Elise Bratlie

Veiledende oppdatering: 3 timer GRFS

Vi sender ut fyldig kursdokumentasjon i forkant av kurset. Kursbevis utstedes i samarbeid med en egen kursansvarlig på kontoret. Ta kontakt for pristilbud på berit@strandenas.no