Fra nyttår trer ny arve- og skiftelov i kraft, dette betyr at noen vil trenge nytt testament fordi det gamle kan inneholde klausuler som blir ugyldige.

For å kunne sette opp et «riktig» testament er det viktig å kunne forutse hvilke konsekvenser det vil ha for både etterlatte og eventuelle forretningsforbindelser. Dette er et følsomt tema for de involverte og det er viktig å stille de riktige spørsmålene, selv om det kan virke både inngripende og vanskelig. Vi har sett flere eksempler på at fordeling av arv kan medføre både familiekrangler og problemer for bedrifter i ettertid.

Som rådgiver er det viktig å være oppmerksom på disse fallgrubene og vite når du bør forslå at testamenter opprettes eller endres.

Vi gjennomgår: 
– Hvem som typisk trenger testamenter?
– Forskudd på arv
– Uskiftereglene for ektefeller og samboere
– Hvordan arven fordeles dersom man ikke har testament
– Hvem som vil trenge nytt testament fordi deler av det gamle blir ugyldig.
– Overgangsbestemmelser.

Den nye loven tar også i bruk et mer moderne språk, og vi gjennomgår hvilke begreper som blir endret. På dette tidspunktet vet vi også om det blir foreslått endringer i arvegiften.

Kurset passer for alle som til daglig rådgir klienter om både privatsrettslige formuesforhold og i forhold som påvirker bedriften.

Oppdatering: 2 timer rettslære
Foreleser: Advokat Martin S. Johnsen

Vi sender ut fyldig kursdokumentasjon i forkant av kurset. Kursbevis utstedes i samarbeid med en egen kursansvarlig på kontoret.

Ta kontakt for pristilbud på berit@strandenas.no