Vi opplever fortsatt stor aktivitet i kjøp/salg av virksomhet.
Pandemien ser ikke ut til å redusere aktiviteten, selv om møteformen har endret seg noe, mye foregår jo nå på videokonferanser og telefon.

Kjøp /Salg av bedrifter har mange begrunnelser: Fra endrede markedsmuligheter og konsolidering til generasjonsskifter. Uansett forhold er dette et viktig tema som egentlige handler om å verne og utvikle aksjonærverdier. Det er vesentlig å forstå forretningsmodellen.
Som rådgivere er vår viktigste oppgave nettopp å sikre våre klienters verdier på best mulig måte. Den viktigste ressursen i alle transaksjoner er en informert og opplyst klient.  
Kurset skal bidra til at du øker kunnskapsnivået om rettsregler, avtaler og markedsmekanismer som spiller inn ved overdragelse av bedrifter. Det legges vekt på praktiske eksempler. Du får kunnskap om prosessen både ved eget salg og i forbindelse med rådgivning til andre.

Kursinnhold:

 • Salgsprosesser
 • Salgstidspunktet
 • Verdsettelser og forarbeide
 • Dokumentasjon og grunnlagsdata
 • Avtaler og avtalemekanismer
 • Due diligence
 • Medkontrahenter
 • Oppgjør
 • Ansatte – arbeidsrett og pensjoner ved overganger
 • Skatterettslige forhold
 • Implementering
 • Tilknytningsforholdet til den nye organisasjonen

Målgruppe: Kurset er spesielt tilpasset den som ønsker å selge egen virksomhet, kjøpe virksomhet eller gi råd til andre. Kurset vil ha fokus på rådgiverrollen.Det kreves ingen konkrete forkunnskaper, men økonomisk forståelse og grunnleggende kommersiell forståelse er nødvendig.

For mer om temaet, se våre hjemmesider http://www.strandenas.no/tjeneste/transaksjoner/

Kursholdere: Advokatene Harald F. Strandenæs og Karl Erik Westergren

Oppdatering: 2 timer rettslære (annet) og 1 time skatt/avgift

Vi sender ut fyldig kursdokumentasjon i forkant av kurset. Kursbevis utstedes i samarbeid med en egen kursansvarlig på kontoret. Ta kontakt for pristilbud på berit@strandenas.no