Daglig ser vi regnskapsførere felt på sviktende internkontroll. En ting er å ha rutiner og systemer, noe ganske annet er å dokumentere bruk. Man kan stille seg spørsmålet om vi alle er blitt verdensmestere i etterpåklokskap. Kundene stiller krav til effektivitet, høy kvalitet og lave honorarer, mens tilsynsmyndighetene på sin side stiller store krav til nøyaktig internkontroll og god dokumentasjon. Hvordan skal man balansere dette i en hektisk arbeidshverdag?

I dette praktiske rettede kurset skal vi se nærmere på de krav som stilles til rutiner og systemer en som regnskapsfører i dagens digitaliserte arbeidshverdag må tilfredsstille. Finanstilsynet har gjennom sine tilsyn avslørt at mange regnskapsførere verken har gode nok rutiner for overordnet internkontroll på oppdragsnivå, eller gjennomfører og dokumenterer slike kontroller på en tilfredsstillende måte.

Kurset er en gjennomgang av krav til internkontroll, og vi skal se nærmere på de overtredelsene som oftest danner grunnlag for tilbakekall etter tilsyn fra Finanstilsynet.

Temaer som behandles i kurset er:

  • Hva internkontroll er, og hvilke krav som stilles
  • Krav til kvalitetssystem
  • GRFS, hvitvasking og risikostyringsforskriften: hva kreves av oppdragsansvarlig?
  • Avvikshåndtering: hvordan oppdage, følge opp, håndtere og dokumentere avvik?
  • Hva er godt nok på kontrolldagen?
  • Daglig leders ansvar VS den oppdragsansvarliges ansvar

Vi diskuterer både generelle spørsmål og går i dybden på noen av de vanskeligste temaene. Man kan sende inn spørsmål i forkant og underveis i kurset.

 

Dersom det er ønskelig kan vi tilpasse innholdet til bedriftens egne avtaler, maler og internt regelverk.

Målgruppe: Eksterne og interne regnskapsførere, økonomiansvarlige, næringsdrivende, daglige ledere, styreledere og styremedlemmer.

Veiledende godkjenning: 3 timer GRFS

Kursholdere: advokat Harald F. Strandenæs og advokatfullmektig Jennie Elise Bratlie

 

Vi sender ut fyldig kursdokumentasjon i forkant av kurset. Kursbevis utstedes i samarbeid med en egen kursansvarlig på kontoret.

 

Ta kontakt for pristilbud på berit@strandenas.no