Arveskatt og generasjonsskifter

11. jan 2023 | Skatt og avgift

Siden valgkampen før forrige Stortingsvalg har gjeninnføring av arveskatt vært et tema. Arveskatt er et av mange forslag fra Skattelovutvalget som la frem sin utredning 19. desember. Skattelovutvalget forslår 15 % arveskatt på beløp over 3,5 mill. kr.

Dette vil omfatte både fast eiendom som hytta og næring som aksjer i familiebedriften. Og det vil i tillegg til arv ved død også omfatte forskudd på arv og sannsynligvis en del av det som i dag regnes som gaver. Det vil i så fall fort utgjøre betydelige beløp.

Å overføre eiendom eller selskaper er følelsesmessig ubehagelig for mange. Tanken på at vi ikke skal være her evig kommer plutselig mye nærmere. Vi anbefaler ingen å gi bort noe de kan få bruk for selv, bare for å unngå skatt og avgifter. Det er likevel et ubestridelig faktum at ingen av oss vil leve evig her på jorden, og at de verdiene vi har opparbeidet eller overtatt fra forrige generasjon vil gå videre til neste generasjon med mindre vi klarer å bruke dem opp selv. Og mange ønsker at mest mulig skal gå til neste generasjon og at det ikke skal betales mer skatt enn nødvendig.

Vi ser også at fordi det er ubehagelig å tenke på så utsetter mange avgjørelser om overføring til neste generasjon. Det blir fort som å utsette tannlegebesøk. Det som utsettes fordi det er ubehagelig og kan utsettes til i morgen ender med å bli mer smertefullt og dyrere enn om man hadde tatt tak i det tidligere.

I det politiske landskapet er Rødt, SV og MDG for gjeninnføring av arveskatt. Arbeiderpartiet er delt. Skattelovutvalgets utredning vil kunne veie tungt i den politiske debatten. Det er derfor fornuftig å gjøre en vurdering nå, og å overføre verdier til neste generasjon dersom du er sikker på at verdiene skal dit før eller siden uansett. Det kan også gjøre at familien sett under ett får mindre formueskatt.

Vi kan være en profesjonell diskusjonspartner i vurderingen av om og i så fall hva det er fornuftig å overføre, hvordan overføringen bør gjøres og også bistå med å utarbeide gavebrev, skjøter, nødvendige dokumenter, eventuelle avtaler og kontakt med regnskapsfører og revisor.

Martin Sigurd Johnsen

Advokat

924 30 905