Vi kommenterer Statsbudsjettet 2024

Livestream

Vi kommenterer Statsbudsjettet 2024 Jonas Gahr Støre lover å unngå bråk, men klarer han det? Det er nesten to år til stortingsvalget, erfaring viser at dette er året der politikerne […]

Forsvarlig kvalitetsstyring, hvitvasking og GDPR

Clarion Collection Hotel Arcticus Havnegata 3,Harstad,Norge

Kurs i Harstad: Forsvarlig kvalitetsstyring, hvitvasking og GDPR Både regnskaps- og revisjonsbransjen er kraftig regulerte bransjer. Nå er kravet til forsvarlig kvalitetsstyring lovfestet i begge bransjer. Hva ligger i dette […]

Ny regnskapsførerlov og GRFS

Clarion Collection Hotel Arcticus Havnegata 3,Harstad,Norge

Kurs i Harstad: Ny regnskapsførerlov og GRFS Regnskapsbransjen er i stadig endring, og den nye lovgivningen har hatt som mål å tilpasse seg den moderne produksjonen i regnskapsforetakene. Hvordan vil […]

Antihvitvaskingsarbeid i regnskaps- og revisjonsforetak

Advokatfirmaet Strandenæs Munkedamsveien 3B,Oslo

Antihvitvaskingsarbeid i regnskaps- og revisjonsforetak Vi inviterer til årets hvitvaskingskurs i våre lokaler i Vika. I dette kurset skal vi på en systematisk og praktisk måte gjennomgå hvitvaskingslovens krav til […]

Bestill deltagere 3.600,00kr 11 påmeldinger igjen

Forsvarlig kvalitetsstyring, hvitvasking og GDPR

Advokatfirmaet Strandenæs Munkedamsveien 3B,Oslo

Forsvarlig kvalitetsstyring, hvitvasking og GDPR Både regnskaps- og revisjonsbransjen er kraftige regulerte bransjer. Nå er kravet til forsvarlig kvalitetsstyring lovfestet i begge bransjer. Hva ligger i dette kravet? Og hvilke […]

Bestill deltagere 3.600,00kr 15 påmeldinger igjen