Kursoversikt

Laster Hendelser

← Tilbake til Hendelser

Advokatfirma Strandenæs AS

22832500|

januar 2020

Endringsledelse og arbeidsrett – kurs 29. jan

januar 29 - 13:00 - 16:00
Advokatfirmaet Strandenæs, Munkedamsveien 3B
Oslo, 0161
+ Google Map
NOK1690

Hvordan lykkes med endringsledelse? Med en verden i stadig endring har de fleste behov for å endre organisering, arbeidsoppgaver og kompetanse hos de ansatte. Fremgangsmåten for deler av dette er regulert av arbeidsretten, og mye står man også fritt til å gjøre. Uansett er informasjon til, og samarbeid med ansatte i forkant, ofte en forutsetning for en vellykket endring. I kurset gjennomgår vi: Arbeidsgivers styringsrett Arbeidstakers medbestemmelsesrett Reglene for stillingsendringer og kompetanse Endring av lønnssystemet med overgang til mer prestasjonsbasert…

Les mer »

Risk management for entreprisebransjen – kurs 30. jan

januar 30 - 13:00 - 16:00
Advokatfirmaet Strandenæs, Munkedamsveien 3B
Oslo, 0161
+ Google Map
NOK1690

Har du kontroll på risikofaktorene i din bedrift? Det er ikke uvanlig at økonomiske utfordringer, problemer på byggeplassen eller sviktende konflikthåndtering kommer som en overraskelse både på eiere, prosjektledere og de på byggeplassen. Gode rutiner gir trygghet for bedriften, men de må la seg praktisk gjennomføre. For å vite hvor det lønner seg å legge inn den ekstra innsatsen, må man først avdekke hvor risikoen ligger i den enkelte bedrift, eller i det enkelte prosjekt. I dette praktisk rettede kurset…

Les mer »

februar 2020

Inndrivelse av egne pengekrav – kurs 4. febr.

februar 4 - 13:00 - 16:00
Advokatfirmaet Strandenæs, Munkedamsveien 3B
Oslo, 0161
+ Google Map
NOK1690

Hva gjør du når kunden ikke betaler fakturaen? Vi inviterer til seminar hvor vi setter fokus på praktiske problemstillinger som ofte oppstår i forhold til kunder som ikke kan eller som ikke vil gjøre opp for seg. Problemene oppstår gjerne når fakturaen bestrides av kunden. Her kommer inkassobyråene ofte til kort og prosessen stanser ved innstilt forliksbehandling eller intet til utlegg. Vi ser nærmere på praktiske løsninger i hvert steg av inndrivelsesprosessen, fra første purring er sendt til kravet blir…

Les mer »

Nytt og praktisk i arbeidsretten – kurs 5. febr.

februar 5 - 13:00 - 16:00
Advokatfirmaet Strandenæs, Munkedamsveien 3B
Oslo, 0161
+ Google Map
NOK1690

Er du oppdatert på det siste i arbeidsretten? Vi opplever ofte at arbeidstakere ikke har oppdaterte arbeidsavtaler, eller at avtalen ikke er i henhold til gjeldende regelverk. Spesielt er det mange med ugyldige konkurranseklausuler eller andre mangler, som kan gjøre det problematisk når arbeidstakeren slutter. Videre er arbeidsavtalen et viktig verktøy som kan få betydning ved endringer mellom fastlønn, bonus og andre goder. I kurset gjennomgår vi: En oppdatert arbeidsavtale med konkurranseklausul og kundeklausul De nye varslingsreglene med eksempler Krav…

Les mer »

Rådgivning til styremedlemmer – kurs 6. febr.

februar 6 - 13:00 - 16:00
Advokatfirmaet Strandenæs, Munkedamsveien 3B
Oslo, 0161
+ Google Map
NOK1690

Får styrearbeidet nok fokus? I en travel hverdag er det de daglige hasteoppgaver som får all oppmerksomhet. Godt styrearbeid handler om å tilføre bedriften overordnet strategisk tenkning, og samordnet forvaltning av selskapets verdier. I dette kurset setter vi fokus på viktige spørsmål som styret skal arbeide med og gjennomgår enkle sjekklister og verktøy for å følge opp virksomhetens viktigste utfordring. Kursinnhold: Organisering av godt styrearbeid Løpende oppfølging og rapportering Hvordan lage en selskapstilpasset modell for oppfølging av styrearbeid Forslag til…

Les mer »

Hvitvasking og GDPR for rådgivere – kurs 11. febr.

februar 11 - 13:00 - 16:00
Advokatfirmaet Strandenæs, Munkedamsveien 3B
Oslo, 0161
+ Google Map
NOK1690

Har du gode rutiner og kontroll på regelverket? Kravene til rutiner for hvitvasking og identitetskontroll er sammen med personvernlovgivning (GDPR) krevende å etterleve for regnskapsførere, revisorer, eiendomsmeglere, finansbransje og advokater. Høsten 2018 trådte ny hvitvaskingslov i kraft, og våren 2019 kom Finanstilsynet med sitt omfattende rundskriv om hvordan de nye reglene skal etterleves. Personvernlovgivningen som kom i juli 2018 blir nå håndhevet gjennom de aller første kontrollene. Begge regelsett krever i realiteten at man har gode rutinebeskrivelser og oppfølging. Kunnskap…

Les mer »
+ Export Events

Søk