Ansatt som aksjonær hos egen arbeidsgiver – Aktivt og direkte eierskap

Gründerbedrifter, bonusordninger og avlønning i aksjer, engasjement for egen arbeidsplass: Litt om årsak og virkning og fordeler og ulemper ved at ansatte trer inn på eiersiden i bedriften.

• Direkte eierskap og medarbeider: Hva er det?
• Aksjeloven – vedtekter og aksjonæravtale
• Bakgrunn for direkte eierskap.
• Strategi
• Skattemessige forhold og gode løsninger.
• «Møteplageren» og stemmer nedenfra.
• Oppsummerende avslutning

Målgruppe: Aksjonærer, ansatte, mellomledere, økonomiansvarlige, næringsdrivende, daglige ledere, styreledere og styremedlemmer HR-sjefer og -medarbeider

Dato: 29. september, klokken 09:00-11:00
Sted: Oslo, Munkedamsveien 3B (på gateplan)
Pris: Kun kr 1.290,- (som inkluderer kursdokumentasjon og enkel servering)
Kursholdere: Advokatfullmektig Eivind Lingaas Rivelsrød og advokat Harald F. Strandenæs
Veiledende oppdatering: 2 timer rettslære
Påmelding: Send e-post til berit@strandenas.no, og før opp navn på deltager(e)