Aktuell skatterett

Statsbudsjettet som legges frem oktober 2022 er det første statsbudsjettet under Støre-regjeringen. BEPS (internasjonalt arbeid mot skatteparadis) gir også nye skatteregler.

Skatterådgivning krever en sikker kunnskap om dagens skatteregler, men også forståelse for de sannsynlige endringene som kommer. 2022 er gjennombruddsåret for de nye plattformene for skattemelding for næringsdrivende, noe som endrer samarbeidet med kunden i årsoppgjøret. Vi ser på utvalgte temaer av stor betydning for næringslivet og ditt arbeid med årsoppgjør og skatterådgivning.

Kursinnhold

 • Nyheter og endringer
  • Endringer i merverdiavgiften
 • Aksjebeskatningen
  • Presset mot fritaksmetoden
  • Beskatning ved uttak fra selskap
 • Lønnsbeskatning
  • Viktige nyheter
  • Aksje- og opsjonsbeskatning for ansatte
  • Kruse Smith-modellen under press?
 • Formueskatt
 • Generasjonsskifter
  • Mulig arveavgift?
  • Kontinuitet
 • Viktige spørsmål i utlandsbeskatningen
 • Aktuell skatteplanlegging
 • Skatteetatens fokusområder og ny skatterapportering

Målgruppe:

Praktisk info

Dato: Tirsdag 08. november 2022, kl. 09:00-16:00
Sted: Munkedamsv. 3B (på gateplan)
Pris: kr. 3.600,-
Veiledende godkjenning: 7 timer skatte- og avgiftsrett
Kursholdere: Advokat Harald F. Strandenæs og advokatfullmektig Torstein Feldborg