Årsoppgjør og skatt – når bunnlinjen teller

I dette dagskurset tar vi for oss hovedpunktene og nyhetene i årsoppgjøret for 2022, samt vesentlige lovendringer.

I disse urolige tider med kraftig inflasjon som påvirker næringslivet i varierende grad, må det stilles store krav til kontrollen og utførelsen årsregnskapet. Bunnlinjen er kanskje viktigere enn noen gang!

Det har også kommet viktige lovendringer og skjemaendringer, som det kan være greit å være oppmerksom på før man går i gang med årsoppgjøret.

Kurset vil ha fokus på konkrete og aktuelle problemstillinger som du vil ha god nytte av i forbindelse med årsoppgjørsarbeidet.

Kursinnhold

 • Fradragene som skaper hodebry
 • Beholdningsendringer
 • Vedlikehold/påkostning
 • Tapsføring på fordringer – i og utenfor næring
 • Formuesskatt
 • Nye skatteregler
 • Aktuell praksis
 • Grep før en evt. innføring av arveavgift?
 • Dokumentasjon for støtteordninger
 • Skatt og konkursbehandling
 • Årsresultatet – utbytte, konsernbidrag og underskudd
 • Tilleggsopplysninger til skattemeldingen?
 • Utfordringer med fritaksmetoden
  • Grep før innføring av monstersskatten?
  • Dagens regler om nærståendebeskatning

Praktisk info

Datoer: Torsdag 12. januar, kl. 09:00-16:00
Sted: Munkedamsv. 3B (på gateplan)
Pris: kr. 3.600,-
Veiledende godkjenning: 3,5 timer skatt/avgift og 3,5 timer bokføring
Målgruppe: Eksterne og interne regnskapsførere, økonomiansvarlige, revisorer og Controller


Advokat Harald Strandenæs


Advokatfullmektig Torstein Feldborg