Aksel Storm

Advokatfullmektig
468 45 711
aksel@strandenas.no

Aksel er ivrig etter å løse problemstillinger i krysningen mellom juss og økonomi. Han har inngående kunnskap om kontrakter og skatt, og trives godt i arbeid med dette. Aksel er opptatt av tverrfaglige sammenhenger og utfordrer andres synspunkter.

På fritiden er Aksel hobbykomponist, hobbykokk og hobbysjakkspiller.

Aksel har Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo med fordypning i skatterett, kontraktsrett, immaterialrett og IT-juss. Aksel har også studert diverse økonomifag ved OsloMet.