Velkommen til Las Palmas

Advokatsamling i Las Palmas 2024
22.-26. november

Vi har gleden av å invitere til kurssamling for advokater i Las Palmas på Gran Canaria i november!

Advokatbransjen er i endring. Snart trer ny advokatlov med forskrift i kraft, og nye regulatoriske krav rettes mot virksomhetene samtidig som markedet preges av stadig større enheter. Nye utfordringer og muligheter gjennom ny teknologi endrer også landskapet. På denne advokatsamlingen får du virkelig kombinert det nyttige med det hyggelige.

Kurssamlingen er lagt opp for å fremme de gode diskusjonene, og åpne for nettverksbygging på tvers av fagområder og advokatforetak. Samlingen er særlig tilpasset de advokater som driver i det spennende midtsjiktet som er stor nok til å si «vi», og liten nok til å kunne påvirke egen hverdag. Målet er at du skal få solid faglig oppdatering, men også tid til å diskutere dine personlige erfaringer med dyktige bransjekollegaer. Programmet består av ulike hel- og halvdagskurs som totalt gir 17,5 time etterutdanning. Kursdagene blir avbrutt av en fire timers siesta der du kan diskutere fag over en hyggelig lunsj blant engasjerte bransjekollegaer, eller bare nyte noen timer i solen.

Kursoppholdet foregår i selve Las Palmas – en fargerik og moderne by. Vi bor på hotell Santa Catalina, et fantastisk hotell vi har svært gode erfaringer med fra våre tidligere kurssamlinger.

Vi har reservert hotellrom og flybilletter t/r Oslo. Det er også mulig å bestille reise og opphold selv.

Når: 22.-26. november 2024
Påmeldingsfrist: 1. august
Hvor: Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, Gran Canaria
Avreise fra: Gardermoen, Oslo (Vi er behjelpelig med fly fra andre steder i Norge)

Kursprogram

Vår kurspakke er en gjennomgang av viktige rammebetingelser, med fokus på praktisk tilpasning til de nye kravene i en advokats hverdag og IT-systemer. Fagsamlingen er systemnøytral, men vi har valgt å ta med vår samarbeidspartner innenfor IT, som vil snakke om den digitale advokathverdagen. Avant IT har utviklet Legal365, og kjenner advokatbransjen svært godt. For de som er nysgjerrige på Legal365 vil det bli anledning til å booke demoer og møter med Avant IT.

Nedenfor vil du kunne se kursprogram dag for dag.

Regulatoriske krav til drift av advokatfirmaer

I dette bransjekurset skal vi gjennomgå det mest sentrale rammeverket for drift av advokatfirmaer. Ny advokatlov, nytt Advokattilsyn og ikke minst ny teknologi vil endre advokatbransjen betydelig. Hvordan vil IT-systemene vi arbeider i, påvirke arbeidsprosesser og kommunikasjon med klient?

Kursinnhold:

 • Ny advokatlov- og forskrift
 • Sentrale plikter
 • Hva kan vi vente oss av Advokattilsynet?
 • Oppdragsdokumentasjon
 • Antihvitvaskingsarbeid i praksis
 • Arkivhold – Et tema større enn du kanskje tror
 • Taushetsplikt og GDPR
 • Klientkonto

4 t juridisk, 3 t etikk
Harald F. Strandenæs og Jennie Elise Bratlie

Den digitale advokathverdagen

Advokathverdagen er preget av prosjektledelse, tidspress og raske beslutninger, og store mengder dokumentasjon. Parallelt med dette skal klienten holdes løpende orientert, dokumenter skal utstedes til flere involverte parter, timene skal føres og fakturaer genereres. Sammen med representanter fra systemleverandøren Avant IT skal vi sammen diskutere det ideelle advokatsystemet, integrasjoner og ikke minst AI.

Kursinnhold:

 • AI – hvor står vi?
 • Hva er et godt advokatsystem?
 • Samhandling og kommunikasjon med klient
 • Sikkerhetskultur

3,5 t ikke-juridisk
Harald F. Strandenæs og Jennie Elise Bratlie (Advokatfirmaet Strandenæs AS)
Espen Mellesmo og Lars Eigil Borgeteien (Avant IT AS)

Eierskap og styring av advokatselskaper

Advokatlovgivningen er merkelig lite tilpasset advokatforetakene som enhet, og i dette kurset ser på forskjellige organisasjonsformer, deres sterke og svake sider og rettslig regulering. Vi setter fokus på de typiske utfordringene: opptak av partner, eierskap, deling av overskudd og ansvar.

Kursinnhold:

 • Partnerskap, medarbeider og motarbeider
 • Fra kontorfellesskap til selskapsforhold
 • Deling av virksomhet og indre selskapsmodeller
 • Aksjonær- og partneravtaler
 • Konkurranse- og kundeklausuler
 • Verdien av advokatforetak

3,5 t juridisk
Advokat Harald F. Strandenæs

Skatt og avgiftsoppdatering for advokater

I dette kurset skal vi behandle viktige skatte- og avgiftsrettslige temaer som inngår i tvisteløsning, selskapsrettslige konflikter og forliksforhandlinger som en naturlig del av disse. Videre ser vi på avgiftsmessige spørsmål som oppstår i forbindelse med advokatvirksomhet.

Kursinnhold:

 • Ny lovgivning og viktig praksis
 • Skatt- og merverdiavgiftsrettslig behandling av forliksavtaler
 • Avtaleklausuler, tilordning og periodisering
 • Merverdiavgift på advokattjenester
 • Form, realitet og advokatansvar
 • Skatt- og avgiftsmessig kvalitetssikring av advokatrådgivning

3,5 t juridisk
Harald F. Strandenæs

Kursholdere

Vi har med oss dyktige foredragsholdere, som ikke bare har en teoretisk tilnærming til fagområdene de skal forelese i, men også arbeider med dem til daglig. Kursholderne vil følge opp kursene med både caseløsning og diskusjoner.

Program

Dersom du bestiller reise og opphold gjennom oss, er det lagt opp til følgende program med avreise fra Oslo:

Fredag 22. november:
09:15 Avreise fra Gardermoen
14:10 Ankomst Las Palmas

Dere blir møtt av buss og transfer inn til Las Palmas og innsjekk på hotellet.

Felles velkomstmiddag ca. kl. 19:00

Lørdag 23.november-25.november:

Hel- og halvdagskurs i henhold til kursprogram

Felles jazz-brunsj på hotellet 24.november ca. kl. 13:00
Felles avskjedsmiddag 25.november ca. kl. 20:00

Tirsdag 26. november:
12:00 Utsjekk fra hotellet
12:30 Transfer fra hotellet til flyplassen
15:00 Avreise fra Las Palmas
21:40 Ankomst Gardermoen

Praktisk info og priser

Pris på kurspakke (Totalt 17,5 time etterutdanning)

Kurspakke: kr. 15.900,- (bestilt reise/opphold gjennom oss)
Kurspakke: kr. 16.900,- (bestilt reise/opphold selv)

Kurspakken inkluderer to felles middager og en brunsj

Pris for reise/opphold:

Pris per person i delt dobbeltrom på Santa Catalina med avreise fra Oslo kr. 11.500,-

Pris per person i delt dobbeltrom på Santa Catalina, uten flyreise fra kr. 7.500,-

Tillegg enkeltrom kr 4.900,-

Mulighet for oppgradert rom mot tillegg (må spesifiseres ved påmelding)

Pris for fly t/r Oslo inkl. hotell inkluderer:

 • Flybillett Oslo – Las Palmas T/R
 • Frokost
 • Flyskatter per januar 2024
 • Innsjekket bagasje a 23 kg
 • Håndbagasje 8 kg
 • Setereservasjon T/R
 • Privat transfer Las Palmas flyplass – hotell T/R
 • 4 overnattinger del i dobbeltrom
 • MVA

Faktura på depositum sendes ut ved påmelding. Sluttfaktura sendes ca. tre måneder før avreise. Bindende påmelding. Bemerk at vi kan bistå med tilslutningsbilletter fra andre flyplasser.

Kurspakke og fellesmåltider (kommer i tillegg).

Vi tar forbehold om endringer i valutakurs, skatter og avgifter (mars 2024). Vi forbeholder oss retten til å avlyse turen eller endre prisene dersom de nevnte faktorene skulle endres og ligge utenfor vår kontroll, eller om vi får uforutsette avbestillinger eller for få påmeldte.

Dersom du har spørsmål, eller ønsker ytterligere informasjon, kan du sende en e-post til berit@strandenas.no.

Påmeldingsskjema