"Vi er stolte av våre løsninger, og liker det vi gjør!"

Overføring av personopplysninger til USA

Overføring av personopplysninger til USA Den 16. juli 2020 avsa EU-domstolen en prinsipiell dom som underkjenner det amerikanske personvernregimet. Saken har sin bakgrunn i en årevis lang kamp mellom personvernaktivisten Maximillian Schrems og Facebook Ireland eid av Facebook Inc. Dommen...

Les mer

Leie av Næringslokaler – redusert Husleie?

Redusert husleie? I denne som i andre kriser, er markedet usikkert. Skal leieprisene for kontor ned? Blir det en kraftig reduksjon? Eller blir det tvert imot en økning? Sikkert er det at kompensasjonsordningen har tatt brodden av det vanskelige spørsmålet....

Les mer

Dokumenter ifbm rådgivning om kompensasjonssøknader

Vent med rådgivning om kompensasjonssøknader til dette er på plass: Portalen for søknad om kompensasjon til foretak med stort omsetningsfall, https://kompensasjonsordning.no/, er nå åpnet for alle søkere. Vi antar at mer enn 100.000 bedrifter vil søke, og de fleste vil...

Les mer

Ring oss på: 22 83 25 00
E-post: post@strandenas.no

Søk