"Vi er stolte av våre løsninger, og liker det vi gjør!"

Personvern i Coronaens tid

PERSONVERN I CORONAENS TID I disse ekstraordinære tider har bedriftsledere og ansatte blitt tvunget til å tenke annerledes. Mange opplever for første gang å måtte jobbe hjemmefra, hvilket byr på nye utfordringer særlig når det gjelder sikkerhet og kommunikasjon. Vi...

Les mer

Kompensasjonsordningen – faste uunngåelige kostnader og lisenser

Er lisenskostnader en «fast uunngåelig kostnad»? Et avgjørende tema er om man «eier» eller «leier» programvaren. En normal betraktning vil være at lisenskostnader påløper fast og at de normalt ikke er mulig å reversere, si opp eller på annen måte...

Les mer

Dokumenter ifbm rådgivning om kompensasjonssøknader

Vent med rådgivning om kompensasjonssøknader til dette er på plass: Portalen for søknad om kompensasjon til foretak med stort omsetningsfall, https://kompensasjonsordning.no/, er nå åpnet for alle søkere. Vi antar at mer enn 100.000 bedrifter vil søke, og de fleste vil...

Les mer

Ring oss på: 22 83 25 00
E-post: post@strandenas.no

Søk