Prosedyre

Prosedyre

Sannheten er at det som regel er et nederlag for begge parter å bringe en sak inn for domstolene. Likevel kan situasjonen kreve at makt settes bak ord. Noen ganger må faktisk konfliktnivået økes for at konflikter skal bli løst.

Det er viktig at våre advokater har god erfaring med prosedyre slik at man kan foreta riktige strategiske valg.

Del på:

Søk