Nyheter

Advokatfirmaet Strandenæs er prosessfullmektig i en av de største saker om aksjeinnløsning som har vært i Norge. Hafslund ASA

Mandag 19. november 2018 starter en av de største skjønnssaker som har versert for norske domstoler med blant annet ca 1 900 parter. Saken gjelder tvangsinnløsning av minoritetsaksjer i tidligere Hafsund ASA. Advokatfirmaet Strandenæs er representert med en av de fire...

Les mer

Vi kommenterer Statsbudsjettet 2019 – nå som nettkurs!

Statsbudsjettet 2019 ble lagt frem 8. oktober kl. 1000  Kun 4 timer etter at budsjettet ble lagt frem, kommenterte vi forslaget via direktesendt «TV-streaming». Nå kan du få denne sendingen som et 2-timers nettkurs, hvor vi ser på nye skatteregler og...

Les mer

Husker du å informere selger om justeringsforpliktelse ved salg av fast eiendom?

Borgarting Lagmannsrett påla, i dom av 22. mars 2018, eiendomsmegler erstatningsansvar for manglende rådgivning om justeringsforpliktelse i forbindelse med salg av fast eiendom. Megleren hadde hverken gitt råd om justeringsplikten som ville oppstå ved eiendomssalget eller muligheten for å overdra...

Les mer

Advokat Sigurd Knudtzon er ny partner

Velkommen til advokat Sigurd Knudtzon! Vi har gleden av å informere om at advokat Sigurd Knudtzon har tiltrådt vårt firma som partner og styreleder. Sigurd er en anerkjent forretningsadvokat, og har vært partner i flere ledende advokatfirmaer. Han har bred...

Les mer

Bistandsavtale innen GDPR og personvern

Har du oversikt og riktig bistand i forbindelse med GDPR? For tiden opplever vi en voldsom pågang fra forskjellige typer bedrifter, som alle forsøker å tilpasse seg de nye personvernreglene. For noen er kanskje tiden kommet til et større arbeid...

Les mer

Vanskelige ansatte kan sies opp

Vanskelige ansatte kan sies opp Det virker ofte som om arbeidstagere er uoppsigelige og at arbeidsgiver må akseptere uhøflig og plagsom opptreden overfor omgivelsene. Slik er det selvsagt ikke. I en ny kjennelse fra Oslo tingrett 28. mai 2018 gis...

Les mer

Er menneskerettene krenket på Nordstrand?

Er menneskerettene krenket på Nordstrand? Mange har sikkert lest om boligsameierne på Nordstrand som fryktet et kraftig hopp i festeavgiften etter å ha mottatt krav fra grunneieren om en økning av festeavgiften til kr 900 000. Boligsameierne hadde lenge hatt...

Les mer

Hvem eier leasingbilene? Viktig ny høyesterettsdom om begrepet «meningen mellom partene»

Fersk Høyesterettsdom 29 november 2017 (hittil upublisert) Det har alltid vært et viktig spørsmål i skatteretten hvem som skal anses som eier etter en leasingavtale, bortleaser eller leier. I en helt ny Høyesterettsdom kommer dette på spissen: Staten anførte bl.a...

Les mer

Ny Høyesterettsdom om den kontrollansvarliges erstatningsansvar

Ny Høyesterettsdom om den kontrollansvarliges erstatningsansvar Høyesterett har nå kommet med en presiserende uttalelse for rekkevidden av erstatningsansvaret til den kontrollansvarlige overfor andre enn tiltakshaver. Tidligere har Høyesterett avklart at den kontrollerende av et byggetiltak ikke bare er ansvarlig overfor...

Les mer

Byråsjef Merverd Fiscal om Statsbudsjettet

Vi har besøkt Finansdepartementets avdeling for innovasjon. Her arbeider 350 dyktige byråkrater med å finne opp nye skatter og avgifter for deg og meg.

Les mer

Søk