Nyheter

Byråsjef Merverd Fiscal om Statsbudsjettet

Vi har besøkt Finansdepartementets avdeling for innovasjon. Her arbeider 350 dyktige byråkrater med å finne opp nye skatter og avgifter for deg og meg.

Les mer

Vi kommenterer Statsbudsjettet 2018

Vi kommenterer Statsbudsjettet 2018 – 12. oktober kl. 14-16, på Hotel Continental og via TV-streaming! Her finner du info om arrangementet og en liten forsmak om Statsbudsjettet 2018

Les mer

Statsbudsjettet 2018

Vi kommenterer Statsbudsjettet 2018 – på Continental og via TV-streaming Valget er over og mandatfordelingen på stortinget er nå kjent. Likevel er regjeringsdannelsen høyst usikker. Statsbudsjettet legges uansett frem 12. oktober kl. 10 og det er den «blå-blå» regjeringens budsjett...

Les mer

Statsbudsjettet 2018 – tors. 12. okt. kl. 1400-1600

Torsdag 12. oktober vil regjeringens forslag til Statsbudsjett 2018 legges frem! Allerede samme dag kl. 1400, vil vi kommentere Statsbudsjettet og hvilke konsekvenser dette forslaget innebærer. Sett av to timer og bli med på dette «rykende ferske» kurset. Se mer:...

Les mer

Arbeidsplikt og konkurransebegrensninger ved salg av aksjer = fordel vunnet ved arbeid?

Arbeidsplikt og konkurransebegrensninger For en kjøper vil det ofte være en forutsetning at tidligere aktive eiere blir i selskapet, om så kun i en overgangsfase. Det avtales derfor gjerne at selgeren forplikter seg til å arbeide for foretaket en viss...

Les mer

Ny høyesterettsdom med viktig og etterlengtet presisering for boligkjøpere!

Eierskifteforsikringsselskapene har i lengere tid fulgt en praksis hvor vesentlighetskravet, jf. avhendingsloven § 3-9 annet ledd, i de fleste saker har blitt avgjort basert på en ren matematisk vurdering av hvor vidt utbedringskostnadene tilsvarer rundt 5-6% av kjøpesummen. Ved beregningen...

Les mer

Blir kravet til § 3-8 redegjørelse borte?

I tråd med arbeidet med å gjøre regelverket enklere for næringslivet, har Regjeringen lagt frem forslag til ytterligere endringer i aksjelovgivningen. I høst ble det varslet flere større endringer, herunder bortfall av aksjeloven § 3-8. I stor grad har regjeringen...

Les mer

Nattarbeid – Fleksibel arbeidstid og overtid

Viktig grensegang for når det skal betales overtid Regjeringen foreslår endringer i arbeidsmiljøloven som vil sette nytt fokus på spørsmålet om overtidsbetaling for arbeid hjemmefra Etter arbeidsmiljøloven er arbeid mellom klokken 21.00 og 06.00 nattarbeid. Nattarbeid er bare tillatt dersom...

Les mer

Aksjesparerkonto ikke tilpasset små og mellomstore bedrifter!

Høring av ordning med «aksjesparerkonto» Ved vedtagelsen av statsbudsjettet for i år ble det vedtatt at det skulle lages en «aksjesparerkonto» som skulle åpne for at norske personlige skattytere skulle kunne utsette gevinstbeskatning på aksjer og aksjefondsandeler så lenge beløpet...

Les mer

Oppsigelse med bakgrunn i forventet sykefravær

Høyt sykefravær et problem for arbeidsgiver Arbeidstagere med høyt sykefravær kan utgjøre et økonomisk og praktisk problem for arbeidsgiver. Terskelen for oppsigelse er høy, og arbeidsgiver kan ofte føle seg fanget i et arbeidsforhold hvor arbeidstager til stadighet er fraværende...

Les mer

Søk