"Vi er stolte av våre løsninger, og liker det vi gjør!"

Beskatning av naturalytelser – kurs 23. jan. kl. 09-11

Beskatning av naturalytelser – grenseland for lønnsbeskatning Det har gjennom 2018 vært endel uklarheter rundt beskatning av naturalytelser, og mange er usikre på hva som i praksis skal lønnsinnberettes. Vi tilbyr derfor et 2 timers kurs, hvor vi gir deg en...

Les mer

Advokatfirmaet Strandenæs er prosessfullmektig i en av de største saker om aksjeinnløsning som har vært i Norge

Mandag 19. november 2018 starter en av de største skjønnssaker som har versert for norske domstoler med blant annet ca 1 900 parter. Saken gjelder tvangsinnløsning av minoritetsaksjer i tidligere Hafsund ASA. Advokatfirmaet Strandenæs er representert med en av de fire...

Les mer

Bistandsavtale innen GDPR og personvern

Har du oversikt og riktig bistand i forbindelse med GDPR? For tiden opplever vi en voldsom pågang fra forskjellige typer bedrifter, som alle forsøker å tilpasse seg de nye personvernreglene. For noen er kanskje tiden kommet til et større arbeid...

Les mer

Ring oss på: 22 83 25 00
E-post: post@strandenas.no

Søk